Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

THÔNG BÁO VÀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

THÔNG BÁO VÀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2020 của Nhà hát Tuổi trẻ

 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 2. Điều kiện tuyển dụng:

1.1. Điều kiện chung:

1.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề nghiệp hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:

1.2.1. 04 vị trí Diễn viên hạng III (mã ngạch: V.10.04.14) và 03 Diễn viên hạng IV (mã ngạch V.10.04.15) làm việc tại Đoàn Kịch và Đoàn Ca múa nhạc.

a) Yêu cầu chung:

- Tuổi đời không quá 45 tuổi.

- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Diễn viên hạng III (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự)

b) Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng:

- 02 vị trí Diễn viên hạng III làm việc tại Đoàn Kịch: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh.

- 01 vị trí Diễn viên hạng IV làm việc tại Đoàn Kịch: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành diễn viên Cải lương.

- 02 vị trí Diễn viên hạng III làm việc tại Đoàn Ca múa nhạc: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc và Thanh nhạc.

- 02 vị trí Diễn viên hạng IV làm việc tại Đoàn Ca múa nhạc: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Diễn viên Kịch múa và chuyên ngành Diễn viên múa.

1.2.2. 01 vị trí chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm công tác hành chính, quản trị và 02 vị trí Kế toán viên (mã ngạch 06.031) làm công tác bảo hiểm xã hội và tài sản làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp.

a) Yêu cầu chung:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch kế toán viên, chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

b) Yêu cầu riêng:

- 02 vị trí kế toán viên làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế toán;

- 01 vị trí chuyên viên làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT

Bộ phận tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

1

Đoàn Ca múa nhạc

04

-        02 Diễn viên hạng III

-        02 Diễn viên hạng IV.

2

Đoàn Kịch

03

-        02 Diễn viên hạng III

-        01 Diễn viên hạng IV.

3

Phòng Hành chính, Tổng hợp

03

-        02 Kế toán viên theo dõi bảo hiểm xã hội và tài sản làm việc;

-        01 Chuyên viên làm công tác hành chính, quản trị.

Tổng cộng

10

 

 

III. NỘi dung và hình thỨc thi:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. Vòng 1:

1.1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

1.3. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

 1. Vòng 2:
 2. a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Giao Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà hát Tuổi trẻ quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

IV cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ báo cáo Bộ xem xét để quyết định người trúng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc qua đường bưu chính.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký xét tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký xét tuyển

2.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh là 30 ngày kể từ ngày 19/6/2020 đến 18/7/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

2.2. Địa điểm nhận: Phòng Hành chính, Tổng hợp, Nhà hát Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.22409024.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

 1. Thời gian: Quý III/2020
 2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Nhà hát Tuổi trẻ, địa chỉ: 11 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

-----------

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

 • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

 • img 024 3943 4673

 • img

Liên hệ

 • Tel : 024 3943 4673
  Fax :

 • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

 • Hotline bán vé: 024 2240 9025 - 024 3943 4673

 • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

 • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img